Ho Chi Minh

26-27 August 2011

Friday, Saturday

After three other countries we arrived to my final destination: Vietnam. The cars and bikes are on the right side of the road (literally), finally I can use something of my Vietnamese knowledge and eat Pho. Vietnam is one of the five countries lead by communist government. Hungary experienced communism and we know that we never ever want to live in a communist country again. So why am i moving to Vietnam? Well, not the beloved Vietnamese government made me come here, that’s for sure.

Három másik ország után végre megérkeztünk a célországomba: Vietnamba. A kocsik és a motorok végre jó oldalon mennek (értsd: jobb oldalon), végre használhatom egy kicsit a vietnámi tudásomat és ehetünk Phot. Vietnam egy azon öt országból amit kommunista kormány vezet. Magyarország kapott ebből eleget korábban, így tudjuk, hogy soha nem akarunk többé kommunista országban élni. De akkor miért is költözök Vietnamba? Nos, az biztos, hogy nem a szeretett vietnámi kormány vonzott ide.

In this country even the grapes are only red. They are not allowed to be different.

Még a szőlő is vörös itt. Nem mernek más színűek lenni.

Guava, durian, lemon, apple, dragon fruit, star fruit, custard apple, avocado, longan, etc. I love fruits!

We visited the famous War Remnants Museum which showed all the brutality and sin of the US army from the Vietnam War. It was shocking! Very one-sided; it supposed to prevent a new war, preserve piece and showed all the tortures made on North-Vietnamese people and innocent inhabitants. These tortures reminded me the issues in Iraq, when prisoners suffered by the american soldiers, and the things I saw in the House of Terror Museum in Budapest. House of Terror shows all the sins of communism in Hungary. The procedures are surprisingly similar.  So, actually you can stay either on the communist (war not needed) or anti-communist (in war) side, your side will probably use the same tortures on the people to convert them to your beliefs.This makes me throw up.

Megnéztük a híres War Remnants Múzeumot, ami bemutatta az összes brutalitását és bűnét az amerikai hadseregnek a vietnámi háborúban. Sokkoló volt. Nagyon egyoldalú, a célja egy következő háború megelőzése lenne és a béke megőrzése azzal, hogy bemutatja, hogyan kínozták meg az észak-vietnámiakat, valamint ártatlan embereket. A kínzási módszerek több dolgot is eszembe juttattak: az iraki eseteket, amikor amerikai katonák kínozták az iraki foglyokat, valamint amiket a Terror Háza múzeumban láttam Budapesten. A Terror Háza a kommunisták Magyarországon elkövetett bűneit mutatja be. Meglepően nagy hasonlóságot találtam a módszerekben. Így tulajdonképpen állhatsz akár a kommunista (még háború sem kell), vagy az anti-kommunista oldalon (háborúban), a tetszőlegesen választott oldal valószínűleg hasonló kínzási módszerekkel fogja megpróbálni megváltoztatni az emberek gondolkodását. És ettől hánynom kell.

A few pictures from the museum, how Hungarians protested against the war in Vietnam and how they supported the North-Vietnamese movements.

The courtyard is packed with US American weapons from the war.

Az udvar tele van amerikai fegyverekkel, a háborúból.

The Vietnamese way of selling pineapple on the street.

Hogyan áruljuk ananászt vietnámi módra, az út szélén.

The famous Vietnamese traffic.

A híres vietnámi forgalom.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s