Coc Lake with Nazi Buddha, haha

In October we visited the charming Coc Lake again, but now we rode to the northern side (map), to the Buddhist park. Under the enormous Buddha statue there is a cave, where you can learn how to behave if you want to be a good Buddhist and if you believe, that karma really exists. Then we (Anders, Mr. One, and me) took a boat to a small island, where there’s a 200 years old house, a few pagodas and some animal statues. This is a really nice place to visit from Thai Nguyen, it’s very close and we might can even catch famous water puppetry next time.

Continue reading

Sunset at Coc Lake

At Thai Nguyen, Northern Vietnam, west from the city there’s an artificial lake, called Coc Lake. In September we visited the southern part of it on motorbikes (map). Franzi, Conrad, Jamie, me. We had a cup of tea, some relaxing, watching the peaceful water, the enormous mountains and at the end the sunset. Unforgettable.

Az észak-vietnami Thai Nguyen mellett, a várostól nyugatra van egy mesterséges tó, amit Coc Lake-nek hívnak. Szeptemberben a déli részét látogattuk meg motoron (térkép). Franzi, Conrad, Jamie és én. Ittunk egy csésze teát, kicsit pihentünk, bámultuk a békés vizet, a hatalmas hegyeket és végül megnéztük a naplementét. Felejthetetlen. 

(Conrad, thanks for the pics! Köszi a képekért Conradnak.)
Continue reading

What is this?

Guess, what is this? Feel free to write comments, then I can might tell you the truth!

Mi ez? Találd ki! Írd meg a tippeidet hozzászólásként, és akkor lehet, hogy elárulom a megoldást!

Dog meat – thịt chó

Still in September my Kung Fu master, my good friend, Mr. Ngoc invited me for lunch. For a dinner, where he cooks dog meat. I couldn’t say no.

Pork ears, fish sauce, mango and other leaves, dog meat / Disznófül, halszósz, mangó és másfajta levél, kutyahús

Pork ears, fish sauce, mango and other leaves, dog meat / Disznófül, halszósz, mangó és másfajta levél, kutyahús

Még mindig szeptemberben, a kungfu mesterem, jó barátom, Ngoc úr meghívott ebédre. Egy olyan vacsorára, ahol ő főzött kutyahúst. Nem mondhattam nemet.

The meat is sold in the market, unfortunately it was a little bit old, chewy, and… well, it smelled like dog. It had dark color, like beef, and wasn’t bad at all. In norther Vietnam people are crazy for this food. Only for plan B, he brought some sliced pig ears and some leaves – these I knew before. You put a slice on a leaf, you roll it and you might dip it in fish sauce. But this is really not that good. In Lithuania I had pig ears in a club as snack. It was so bad, I swore, that I’m not gonna try again, and here we go…

A húst a piacon vette, sajnos kicsit öreg kutyus lehetett, rágós volt, és… hmm, kutya szaga volt. Sötét hús, mint a marháé, és igazából egyáltalán nem rossz. Csak Észak-Vietnamban őrülnek meg az emberek ezért a kajáért. “B” tervként hozott Ngoc úr egy tál szeletelt disznó fület és egy tál levelet – ezeket már ismertem korábbról. Egy szeletet rápakolok egy levélre, feltekerem, mint a palacsintát és esetleg halszószba mártom. Nem a kedvencem. Litvániában egy klubban ettem először disznó fület, és megfogadtam, hogy soha többet, mert annyira rossz emlékként maradt meg. Erre meg…

Western music

As I mentioned before, locals usually don’t have to big variety in their song collections. They heard about western music. They know something about it. For instance here is one big hit among students:

Ahogy korábban már említettem, a helyieknek nincs túl nagy változatosságuk a zenegyűjteményükben. Hallottak már a nyugati zenéről. Ismernek is pár számot. A következő egy nagy sláger a hallgatók között:

Continue reading

Tea factory nearby

In September we had two, short motorbike trips around Thai Nguyen. The first one lead to a new friend’s friend’s house, which is a tiny tea factory next to a plantation. The place is literally in the jungle, it wasn’t easy to get there. Of course, we were greeted with some good quality green tea. But can you imagine, that only two weeks after I moved here, I wend already to a tea factory? Splendid!

Conrad and the girls / Conrad és a lányok
Conrad and the girls / Conrad és a lányok

Szeptemberben volt két rövidebb motoros túránk Thai Nguyen környékén. Az első egy új barát barátjának a házához vezetett, ami egy apró teafeldolgozó egy teakert mellett. A ház szó szerint a dzsungelben van, nem volt egyszerű megközelíteni. Természetesen finom, helyi zöld teával köszöntöttek minket. De el tudod képzelni, hogy csupán két héttel a megérkezésem után már teaültetvényen voltam? Pompás! Continue reading

When do you want to celebrate your birthday?

The birthday means something different here, in Vietnam. The day when a Vietnamese born means just the next phase in the life, as the person is already approx. 1 year old. This has a quite obvious reason: the new life starts 9 month before the birth, and to make this easy, they count with extra 12 months. So I am 25 in the European system, but 26 in Vietnamese age. This is simple, isn’t it?

But I met a girl yesterday, who went to boarding school when she was 5. According to the law they can start the school only at the age of 6. Waiting one more year? Ah, the girl was already too smart for losing one year. You can bend any rules in Vietnam with corruption. So the day of the birth was changed and she become 6 years old! Can you imagine this in your country?

->HU

A születésnap más jelentőséggel bír itt, Vietnamban. Amikor egy új személy születik meg, csupán egy új szakaszt jelent az életben, mert már amúgy is kb. éves ekkor. Elég egyértelmű a magyarázat: az élet kb. kilenc hónappal a születés előtt kezdődik, és ezt itt felkerekítik egy évre. Tehát otthon 25 éves vagyok, itt pedig 26. Egyszerű, nem?

Azonban megismertem egy lányt tegnap, aki öt évesen ment általános iskolába. A törvényeknek megfelelően csak hat évesen lehet elkezdeni az iskolát. Mit lehet tenni? Várni még egy évet? Nem, már elég eszes lány volt ekkor. Nos, azt érdemes tudni, hogy minden szabályt meglehetősen rugalmasan lehet kezelni Vietnamban, ugyanis a pénz és a kapcsolatok mindent megoldanak. Tehát a szültésnap kapott egy korábbi dátumot, így máris hat éves lett! El tudnád ezt képzelni otthon?