Day 3: Everything starts to break down on the bikes

Thái Hòa – Hoá Tien

234 km (649 km)

Map

(The name of the village is Hoá Tien for sure, but it’s not on the map. This is the approximate location. / A falut biztosan Hoá Tiennek hívják, de nincs a térképen. Nagyjából pozícionáltam a helyzetét.)

It was a very nice day. No rain, beautiful landscape, good road, no traffic. At noon we were already at our destination eating lunch, so we decided to continue our way 50 and another 50 km further. The road was smooth, nice slopes were following each other, when something happened to my bike. Suddenly strange noise appeared and the bike went to the left badly. What happened? I stopped, and I saw, that it’s not a puncture. The luggage rack broke down and all my backpacks were sliding on the road behind the motorcycle, as some of the bungees were still holding them. Hilarious!

 

Nagyon szép nap volt! Nem esett, szép tájak vettek körül, jó volt az út, nem volt forgalom. Délben már az eredetileg kitűzött célban ettük az ebédünket, ahol úgy döntöttünk, hogy folytatjuk az utunkat a következő 50, majd további 50 km-en. Az út sima volt, kellemes kanyarok követték egymást, amikor valami furcsa történt a motorommal. Hirtelen furcsa zajra lettem figyelmes és a motor erősen balra húzott. Mi történhetett? Megálltam és láttam, hogy ez nem defekt. A csomagtartó keret törött le és minkét hátizsákom a motor után csúszott, mert néhány gumipók még tartotta őket. Haha, mókás volt!

 

We had a good laugh, then we rearranged the luggage and continued our way among animals, waving children and, a stone-throwing-boy on the road. Our last kilometers were in the mountains. The dreams of all motorcyclists! Amazing slopes came, but still weren’t too high. One of the best roads was this on our journey.

Look at the trees! / Nézd a fákat!

Rice - Noodle - Hot pot. Time for lunch. / Rizs - Tészta - Hot pot. Ebédidő.

Hi Conrad!

Jót nevettünk rajta, majd újra elosztottuk a csomagokat és folyattuk utunkat állatok, integető gyerekek és egy motorosokat kővel dobáló fiú között. Utolsó kilométereinken a hegyekbe értünk. Minden motoros álma! Élvezetes szerpentinek jöttek, de nem mentünk túl magasra. Ez volt az egyik legjobb út az utazásunk során.


The village was located in a valley with a small stream. Breathtaking place! We stayed in the only guesthouse. Be careful with this place, and with small villages: small places are the biggest scammers. They try to rip you off in a pathetic way!

A falu egy völgyben feküdt, ahol egy patak is csordogált. Lélegzetelállító hely! Az egyetlen vendégházban foglaltunk szállást. Vigyázz ezzel a hellyel, és a többi kicsi településsel: a kis helyiségek a legnagyobb disznók! Szánalmas módon akarnak átvágni!

Hoá Tien

Repair: Conrad’s rear bearing was changed and the carburetor started to have problems. We thought that the mechanic knew what he was doing, the bike seemed better. Later turned out, it wasn’t the case…

Hoá Tien

Javítás: Conrad hátsó csapágyát kellett cserélni és a karburátorral kezdődtek a problémák. Azt hittük, hogy a szerelő érti a dolgát, a motor jobbnak tűnt utána. Később derült csak ki, hogy nem ez volt a helyzet…

Silkworm. Yammeee! / Selyemhernyó. Nyamíí!

Advertisements

3 thoughts on “Day 3: Everything starts to break down on the bikes

  1. A selyemhernyó egész jónak tűnik, persze innen messziről nagy a pofám. A kanyarokról meg képet pls! Nyálat akarok csorgatni!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s