Day 13: Driving over the clouds

Hiệp Đức – Kon Tum

220 km (1819 km)

Map / Térkép

We didn’t expect anything special for this day, therefor we were flabbergasted when the road right after the guest house started going up, higher, even higher, then down, and then higher again.

Semmi különösre nem számítottunk ezen a napon, ezért eléggé meglepődtünk, amikor a vendégház elhagyása után az út rögtön emelkedni kezdett, majd emelkedett és emelkedett, aztán lejtett és újra emelkedett.

The lake... / A tó...

Half of the route was in high mountains with amazing landscape, hundreds of foggy, mysterious peaks. On the road we found everything what can be found on a road: animals, potholes, rocks, constructions, missing parts of the road due rockslides, deep, soaked mud, trucks and buses cutting the curves… These conditions demanded constant concentration from us, thus it was exhausting. These hills were not so sharp as before, and we saw dozens of waterfalls, some tiny rice paddies, and over 1100 m the sun was shining and we drove in the flowing clouds. It was amazing!

Az út felét így a hegyekben töltöttük gyönyörű tájjal, több száz ködös, misztikus hegycsúccsal körülvéve. Az úton pedig minden előfordult, ami előfordulhatott: állatok, kövek, kátyúk, sziklák, útépítések, hegyomlás miatt hiányzó útszakaszok, mély, teljesen átázott, cupákos sáros szakaszok, kanyart levágó buszok és teherautók… Ezek az útviszonyok pedig nem engedték figyelmünket kicsit sem lankadni, ezért elég fárasztó volt. A hegyek már nem voltak annyira élesek, mint korábban, és tucatnyi vízesést, apró rizsföldeket láttunk, és 1100 méter fölé érve még a nap is kisütött, miközben a felhők áramlottak körülöttük. Csodálatos volt!

...and the other side. Incredible huge artificial waterfall! One of the biggest dam I've seen. / ...és a másik oldala. Hihetetlenül nagy mesterséges vízesés. Az egyik legnagyobb gát, amit eddig láttam.

Among clouds / Fellegekben

Landscape over 1000 m / Táj 1000 m felett

At noon we finished with the slopes and all of a sudden the weather became very sunny and hot. We arrived to the Central Highlands. Here we saw the first stinky, colorful coffee been pile dried on the road and my friend, Daniel’s wish become almost true. He wished rubber trees for us for safety, and we found caoutchouc trees! I immediately stopped to take some pictures, as these trees are related to my studies. When I excitedly crossed the street with my camera a coach stopped and all the passengers ran into the forest, to use it as a toilet. Taking pictures of them? No way! Damn!

Délre már túl voltunk a szerpentineken és hirtelen napos és forró lett az idő. Megérkeztünk a Central Highlands-re (fennsík). Itt pillantottuk meg az első bűzös, színes, száradó kávébab halmot az út szélén, és Dani barátom kívánsága majdnem teljesült. Gumifákat kívánt nekünk az útra, hogy biztonságban legyünk, ehelyett kaucsuk fákat láttunk! Rögtön meg is álltam készíteni pár képet, hiszen ez közel áll a tanulmányaimhoz. Amint izgatottan átszaladtam a kamerámmal az út másik oldalára, egy busz állt meg és több tucatnyi utas rohant be az erdőbe a dolgát végezni. Köszi!

We crossed this bridge without bikes. It moving, shaking by the wind. Gorgeous! / Ezen motorok nélkül mentünk végig. Himbálódzott és dülöngélt a széltől. Nagyszerű!

"Engineering!" / Micsoda "mérnöki munka"!

Barefoot / Mezítláb

Caoutchouc tree / Kaucsuk

Elegant caoutchouc trees / Elegáns kaucsuk fák

The first pretty southern city was Kon Tum. Bright houses, huge market, still friendly people and manageable traffic were there. The city didn’t look as crowded as Hanoi or the downtown of Thai Nguyen. The narrow houses were not left grey, without paint, as in many towns on the north. This was the first city, were in the cafés the guests were always welcomed with a glass of tea, which custom made me very pleased all the time. But what happens, if I want to drink only a glass of tea?

Az első szép déli város Kon Tum volt. Világos házak, hatalmas piac, még mindig barátságos emberek és tűrhető forgalom volt ott. Egyáltalán nem tűnt olyan zsúfoltnak, mint Hanoi, vagy Thai Nguyen belvárosa. A keskeny házakat nem szürkén hagyták ott, mint északon, hanem színesre festették őket. Ez volt az első város, ahol a kávézókban egy pohár teával vártak minden vendéget, ami minden alkalommal nagyon elégedetté tett. De mi van, ha csak egy pohár teát szeretnék inni?

Houses of Kon Tum / Kon Tum házai

Advertisements

2 thoughts on “Day 13: Driving over the clouds

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s