Day 14: Once upon a time this was the road

Kon Tum – Buon Ma Thuot

230 km (2049 km)

Map / Térkép

After a long time this trip was really bad. When not the strong wind tried to push us down from the road (there was a typhoon these days), then idiot bus and truck drivers put all their efforts in it. All the time we had to focus on the relics of the road and on the traffic, because if we glanced on the landscape we crushed into a series of potholes for sure. We missed you, good old northern Ho Chi Minh Highway!

Ez az út tényleg pocsék volt. Amikor nem a szél próbált minket lesöpörni az útról (tájfun volt ezekben a napokban), akkor idióta busz- és teherautósofőrök törekedtek rá. És folyamatosan az utat és a forgalmat kellett figyelnünk, ugyanis ha a tájra pillantottunk, máris beleszaladtunk egy kátyú sorozatba. Hiányoztál, jó, északi Ho Chi Minh főút!

Going for lunch break / Ebédidőre mennek

In this region, one for every family! / Ebben a régióban minden családnak van egy

Gas station / Töltő állomás

As Thái Nguyên is where the best tea comes from, Tây Nguyên is where the best coffee comes from! And Buôn Ma Thuột is called as the coffee capital. In this area was the coffee the cheapest. One cà phê sữa đá (Vietnamese iced coffee) was only about 7000-8000 VND (0,35 USD), which is about the half price compared to the north. And it always comes with southern green tea, or green tea with jasmine, which is the best part of it. The southern tea has a good virtue: the taste has a completely different, smooth characteristic; it’s not as bitter as in the north, not even when it is oversteeped. Hey people, give this tea to westerners, they’ll like it more!

Ahogy Thái Nguyên a legkiválóbb teáé, úgy a Tây Nguyên legkiválóbb kávéé. Buôn Ma Thuột pedig egész egyszerűen a kávé-fővárosa Vietnamnak. És ezen a környéken a legolcsóbb a kávé. Egy cà phê sữa đá (vietnami jeges kávé sűrített tejjel) ára csupán 7000-8000 VND (80-90 Ft) körül volt, ami a fele az északi árnak. És mindig kaptunk hozzá déli zöld, vagy jázminos zöld teát, ami a legjobb része volt az egésznek. A déli teának van egy jó tulajdonsága: az íze teljesen más, eltérő karakterisztikájú; nem olyan kesernyés, mint az északi, még akkor sem, ha túl van áztatva. Emberek! Ezt a teát adjátok a nyugatiaknak, ezt szeretni fogják!

Brown coffee, green tea / Barna kávé, zöld tea

Buôn Ma Thuột was even more modern and more beautiful than Kon Tum. There were even parks, but not packed with people, like in Hanoi or Saigon. And in a square a monument with a concrete tank shows proudly the victory of the communist revolution.

Buôn Ma Thuột még modernebb és még szebb volt, mint Kon Tum. Még parkok is voltak, mellesleg nem csordultig emberekkel, mint Hanoiban és Saigonban. Egy téren pedig egy szobor egy beton tankkal hirdette a kommunista forradalom győzelmét.

Victory of the revolution / A forradalom győzelme

It's difficult to win a war with a concrete tank / Nehéz háborút nyerni egy beton tankkal

There was a bar close to our guest house, and we decided to check it out. It was a strange experience. Free tea welcomed us upstairs, where there were several tables, teenagers around. The DJ played modern electronic music, but it was so loud, that it was impossible to chat, so everybody were sitting silently and were watching the zombie-movie in the flat screen next to the DJ. Good party.

Volt egy bár is nem messze a vendégházunktól, és úgy döntöttünk, hogy benézünk. Érdekes élmény volt. Ingyen tea várt minket az első emeleten, ahol több asztalnál is tinédzserek üldögéltek. A DJ modern elektronikus zenét játszott, de annyira hangosan, hogy lehetetlenné tette a beszélgetést, így mindenki a DJ mellett levő lapos képernyőn bambulta a zombis filmet. Jó buli.

Advertisements

3 thoughts on “Day 14: Once upon a time this was the road

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s