Day 17: Crazy emperor

Da Lat

0 km (2254 km)

Map / Térkép

This was a relaxing day, with no motorcycling at all. After a delicious Bánh Bao for breakfast, soon we went for a walk in the city. I got to admit, that the French left here some pretty precious things, as bakeries, vineyards, and modern, wide houses with heating system. But why would Vietnamese need heating system, when they’re in a subtropical-tropical country?

Ez egy teljesen motormentes, nyugis nap volt. Egy ízletes Bánh Bao után hamarosan sétálni indultunk a városba. Be kell vallanom, hogy a franciák azért hagytak néhány elég értékelhető dolgot, mint pékségeket, szőlészetet és modern, széles házakat fűtéssel. De miért kellene a vietnamiaknak fűtés, ha az országuk szubtropikus-tropikus éghajlaton fekszik?

At the weekend house. Isn't it sweet? / A nyaralónál. Hát nem édes?

In the north, where I’m living, the temperature in the winter can reach 8°C with high humidity. This doesn’t sound so cruel, the high humidity makes everything worse though, but here’s the thing: the outside and inside temperatures are the same, as the isolation is not common on doors and windows. Staying days in this cold is not fun at all. And the situation is similar in Da Lat.

Északon, ahol élek, télen akár 8°C-ra is hűlhet a hőmérséklet, magas páratartalom mellett. Ez nem hangzik olyan kegyetlenül, bár a páratartalom mindent rosszabbá tesz, de a helyzet a következő: a külső és belső hőmérséklet megegyezik, mert a szigetelés nem gyakori a házakon. És ilyen hidegben tölteni napokat nem mókás. A helyzet pedig hasonló Da Lat-nál is.

However, it wasn’t that cold when we were there. The Nguyen dynasty’s weekend house was located there, where the last Vietnamese emperor – who’s got the same family name as 90% of Vietnamese, – and his family spent there several weeks, and later the emperor passed away there. The interior’s style is from the 40s, not fancy though, but comparing to the usual houses, it was pretty rich.

Mindemellett akkor nem volt olyan hideg, amikor ott voltunk. A Nguyen dinasztia nyaralója volt arrafelé, ahol az utolsó vietnami császár – akinek a családi neve ugyanaz, mint a vietnamiak 90%-nak, – és családja töltött jó néhány hetet, és a császár végül itt hunyt el. A belsőépítészet stílusa a 40-es éveket idézi, és bár nem túl pompázó, az átlag vietnami házakhoz hasonlítva bizony elég gazdagon felszerelt.

The weekend house / A nyaraló

The big is for the emperor and empress, the two sofas are for the princes and the chairs for the princesses. / A nagy a császárnak és feleségének, a két fotel a hercegeknek, a székek a hercegnőknek.

Conrad dynasty / Conrad dinasztia

The so called “Crazy house” was tempting for me, as its pictures reminded me the architecture of Antoni Gaudí from Barcelona. The designer of this building had a message: back to the nature! So everything looks like a jungle with animals, crazy lines, strange patterns and figures. Everything made of concrete. Not natural at all, and actually, after 5 minutes I didn’t feel comfortable there at all.

Az úgynevezett „Crazy House” (Őrült ház) még érdekesnek tűnt. A képek alapján Antoni Gaudí barcelonai épületeire hajazott. A tervező üzenete pedig a következő volt: vissza a természetbe! Így a ház dzsungelre hasonlít, állatokkal, szokatlan vonalvezetéssel, és szokatlan mintákkal. Mindez betonból. Egyáltalán nem természetes, és igazából öt perc után már elég kellemetlenül éreztem magam.

Crazy house

Crazy stairs / Őrült lépcsők

By chance, we met there another traveller like us, but it was the second time already; the first was in Hué. And we just relaxed in a Vietnamese restaurant during all afternoon with several cups of tea, telling all the stories from the travel to each other.

Véletlenül összefutottunk egy másik utazóval a házban, bár ez a második találkozásunk volt már Hué után. Aztán egész délután csak pihengettünk egy helyi étteremben, és az utazásainkról meséltünk történeteket jó pár pohár tea mellett.

With the Lithuanian motorcyclist / A litván motorossal

Da Lat

Advertisements

2 thoughts on “Day 17: Crazy emperor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s