Day 21: Tolerant

Mũi Né – Vung Tau

165 km [bus] (2479 km)+(165 km)

Map / Térkép

As we sold the bikes one day before, we had to take a bus to our next destination: Vung Tau. I knew it before, that I hate travelling on bus in Vietnam, but this trip was even worse than usual.

Mivel a motorokat eladtuk egy nappal korábban, ezért buszra kellett szállnunk ahhoz, hogy a következő állomásra érhessünk, aminek neve Vung Tau volt. Tudtam előtte, hogy nagyon utálok buszozni ebben az országban, de ez a mostani túl tett mindenen.

Wait at the bus station / Várakozás a buszvégállomáson

I admire Vietnamese people, they are so tolerant to poor living conditions. They can survive everything! The cold winter (8-10°C) without heating, the incredible hot summer with high humidity, spending years in a two square meter hole with whole family (Day 6), and sitting in a bus designed for 40 passengers, but packed with 60 people, staying on one leg for several hours. In a similar situation my European mind wants to explode.

Csodálom a vietnamiak szegényes életkörülményekkel szemben mutatott toleranciáját. Ők mindent képesek túlélni! A hideg telet (8-10°C) fűtés nélkül, a hihetetlenül forró és párás nyarat, éveket egy sötét, két négyzetméteres lyukban töltve a föld alatt az egész családdal (6. nap), vagy egy olyan utat egy negyvenfős buszon hatvan fővel, ahol órákon keresztül csak az egyik lábuknak van hely a földön. Hasonló helyzetben az európai agyam szétrobbanna.

The bus first was packed with plastic boxes with maybe fish inside, then filled up with passengers. We were lucky, we had seat, but there wasn’t plenty room for my legs. The man next to me was always reading my book (in German, which he didn’t understand!), how impolite! Everything was so uncomfortable, people were squeezed into my intimate zone, and the ride took six hours! In these hours I hated the driver, who drove like murderer, giving all the chance to kill motorcyclists, or some passengers with an accident. I hated the passengers, the country, the traffic, and was dreaming of comfortable buses in Hungary, or at least to be back in Thai Nguyen, where there are no problems with travelling. What do I hate the most in Vietnam? Yes, the buses.

A busz először műanyag dobozokkal lett megtöltve, amikben halak lehettek, majd utasokkal pakolták csurig. Szerencsénk volt, nekünk még jutott ülőhely, de nem volt elég hely a lábaknak. A mellettem ülő férfi pedig állandóan beleolvasott a könyvembe (ami németül volt, nem is érti!), mennyire illetlen! Minden kényelmetlen volt, emberek préselődtek az intim zónámba, és az út vagy hat órán keresztül tartott. Ezekben az órákban utáltam a sofőrt, aki gyilkosként vezetett, megadva az esélyt arra, hogy minél több motorost üthessen el, vagy egy nagyobb balesetben a saját utasait tépázza meg. Utáltam az utasokat, az országot, a forgalmat, és az otthoni kényelmes buszokról álmodtam, vagy legalább arról, hogy Thai Nguyenbe kerülhessek vissza hamar, ahol ilyen problémákkal nem kell szembenéznem. Mit utálok legjobban Vietnamban? Igen, a buszokat.

Fish behind us, long travel ahead (not packed yet) / Halak mögöttünk, hosszú út előttünk (még nincs tele)

As usual, we survived this too, and we arrived to a wonderful beach city: Vung Tau. The weather was hot, sunny, and our guest house was again on the street, parallel to the beach. It was relaxing to spend the afternoon at the sea, watching how the high tide brings shells, clams, and dead fishes to the feet of people. Vietnamese were so nice here: clean eyes, happy smiles, friendly greetings.

Szokás szerint azért ezt is túléltük, és egy csodás tengerparti városba, Vung Tauba érkeztünk. Forróság és napsütés köszöntött minket, a vendégházunk pedig újra a tengerparti úton volt. Kényelmes volt a délutánt a tengernél tölteni, nézni, ahogy a dagály kagylókat, csigákat, döglött halakat mos az emberek lábaihoz. Itt a vietnamiak olyan szépek voltak: tiszta szemek, boldog mosolyok, barátságos köszöntések.

Take a seat! / Foglalj helyet!

Girls don't show off with bikinis / A lányok nem mutatnak meg mindent bikiniben

View from the terrace / Kilátás a teraszról

The evening was as usual: old ex-hookers tried to convince us to go for massage by prostitute (200.000VND, 10USD), bum-bum (500.000VND, 24USD), or at least to take a look on the girls; some other guys offered drugs on the street. The prices of the chicks are the same in all cities, where we have been.

Az este szokásos volt az utcán: egy ex-prosti próbált minket rábeszélni arra, hogy egy prosti masszírozzon meg minket (200.000VND, 2100Ft), kicsit drágábban pedig már bum-bum lehetett volna (500.000VND, 5300Ft), aztán azért könyörgött, hogy legalább nézzük meg a lányokat. Mások pedig drogokat árusítottak az utcán illegalitásban. A csajok eddig minden városban ugyanannyiba kerültek, ahol jártunk.

Advertisements

2 thoughts on “Day 21: Tolerant

  1. Sometimes buses are even worse. Actually, i was going by bus standing in Finland from Helsinki to Tampere since there was a delay in plane schedule. But then they gave us the second bus =)
    10USD for a massage and 24 for a sex?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s