Day 18: Waterfall, fuelfall

Da Lat – Mũi Né

195 km (2449 km)

Map / Térkép

Conrad’s bike acted strangely at the start. The idle power was too high, most of the time he even had to break, so soon we had to stop at a mechanic to set the carburetor again and there it turned out that there’s some problem with the oil too. Who touched the bike? And why?

Valami furcsa volt Conrad gépével reggel. Az alapjárat annyira magas volt, hogy gyakorlatilag csak fékeznie kellett az úton, így megálltunk nagyon hamar egy szerelőnél, aki megoldotta ezt a problémát a karburátoron, és jelezte azt is, hogy baj van az olajjal. Ki ért hozzá a motorokhoz? És miért? Continue reading

Advertisements

Day 17: Crazy emperor

Da Lat

0 km (2254 km)

Map / Térkép

This was a relaxing day, with no motorcycling at all. After a delicious Bánh Bao for breakfast, soon we went for a walk in the city. I got to admit, that the French left here some pretty precious things, as bakeries, vineyards, and modern, wide houses with heating system. But why would Vietnamese need heating system, when they’re in a subtropical-tropical country?

Ez egy teljesen motormentes, nyugis nap volt. Egy ízletes Bánh Bao után hamarosan sétálni indultunk a városba. Be kell vallanom, hogy a franciák azért hagytak néhány elég értékelhető dolgot, mint pékségeket, szőlészetet és modern, széles házakat fűtéssel. De miért kellene a vietnamiaknak fűtés, ha az országuk szubtropikus-tropikus éghajlaton fekszik?

At the weekend house. Isn't it sweet? / A nyaralónál. Hát nem édes?

Continue reading

Day 16: Cow with cap / Sapkás tehén

Liên Sơn – Da Lat

155 km (2254 km)

Map / Térkép

In spite of our expectations, 60% of the road was gravel with huge, big stones and enormous potholes. The driving wasn’t enjoyable for me at all and it took a long time to approach Da Lat. Close to the city there was a waterfall where we stopped. Words to describe the park and the waterfall: kitschy, forced romanticism, exaggerated, artificial.

Az elképzeléseinkkel ellentétben az út 60%-a murva és zúzott kő volt rengeteg kátyúval. A vezetés egyáltalán nem volt élvezetes, és ráadásul sokáig is tartott. A város közelében megnéztünk egy vízesést is. Néhány szó, ami leírja a hozzá tartozó parkkal együtt: giccses, nyálas, erőltetett, mű. 

Looks anti-natural / Természetellenesnek tűnik

Continue reading

Day 15: Elephanting

Buon Ma Thuot – Liên Sơn

55 km (2104 km)

Map / Térkép

After the short, windy trip we arrived to the town of elephants: Liên Sơn. Soon, we found a guesthouse, then walked to the peninsula, where the animals were found. We rented one with a chauffeur, and headed to the middle of the lake.

A rövid, de annál szelesebb úton Liên Sơn-ig jutottunk, ahol tudvalevő, hogy akadnak elefántok is. Hamar Miután körbejártunk kicsit a városkában, kiválasztottunk egy nagyobbacska vendégházat, és miután recepciós nem volt a recepción (később sem), ezért az emeletről kértem segítséget, és végül sikerült lefoglalni egy szobát. Aztán kibéreltünk a félszigeten egy elefántot sofőrrel és belegázoltunk a tóba.

Windy / Szeles

Continue reading

Day 14: Once upon a time this was the road

Kon Tum – Buon Ma Thuot

230 km (2049 km)

Map / Térkép

After a long time this trip was really bad. When not the strong wind tried to push us down from the road (there was a typhoon these days), then idiot bus and truck drivers put all their efforts in it. All the time we had to focus on the relics of the road and on the traffic, because if we glanced on the landscape we crushed into a series of potholes for sure. We missed you, good old northern Ho Chi Minh Highway!

Ez az út tényleg pocsék volt. Amikor nem a szél próbált minket lesöpörni az útról (tájfun volt ezekben a napokban), akkor idióta busz- és teherautósofőrök törekedtek rá. És folyamatosan az utat és a forgalmat kellett figyelnünk, ugyanis ha a tájra pillantottunk, máris beleszaladtunk egy kátyú sorozatba. Hiányoztál, jó, északi Ho Chi Minh főút!

Going for lunch break / Ebédidőre mennek

Continue reading

Day 13: Driving over the clouds

Hiệp Đức – Kon Tum

220 km (1819 km)

Map / Térkép

We didn’t expect anything special for this day, therefor we were flabbergasted when the road right after the guest house started going up, higher, even higher, then down, and then higher again.

Semmi különösre nem számítottunk ezen a napon, ezért eléggé meglepődtünk, amikor a vendégház elhagyása után az út rögtön emelkedni kezdett, majd emelkedett és emelkedett, aztán lejtett és újra emelkedett.

The lake... / A tó...

Continue reading

Day 12: Road for helicopters

Hoi An – Mỹ Sơn– Hiệp Đức

160 km (1599 km)

Map / Térkép

I was obsessed to see the sunrise at the beach, so for the second time, this day we managed to get up early. We rode the bikes to the beach, where I realized, that my front tire is flat. Puncture again. But this was the time of the beach, not of the sleeping mechanic, so we first sat down at the coconut trees. But it was rainy, windy and cloudy, so we missed the morning magic.

Megszállottan meg akartam nézni a napkeltét a tengerparton, így másodszorra, ezen a napon sikerült időben felkelnünk. Kimotoroztunk a partra, ahová már lapos kerékkel érkeztem. Megint defekt. De ez most a nap ideje volt, nem az alvó szerelőké, így szépen leültünk a kókuszfák tövébe bambulni. De szeles, esős idő volt, így elmaradt a reggeli varázslat. Continue reading