Day 22: Lesson: tandem is bad uphill!

Vung Tau

(2479 km)+(165 km)

Map / Térkép

I had a try again with sunrise. It was only a bit cloudy, I was almost satisfied! I wasn’t sleepy after, so I went swimming in the sea. I learned something new, though I lost my life almost.

Újra próbálkoznom kellett a napfelkeltével. Megint felhős volt, de csak egy kicsit, így nagyjából elégedett voltam. Mivel már nem voltam álmos, lementem fürödni a tengerbe. Egy új dolgot tanultam meg, majdnem az életem árán.

Sun's coming up / Jön fel a nap

The waves were big, I enjoyed playing with them, and I was longing for bigger and bigger ones. When I was about to have great fun, I realized I went too far. The waves hit my head every time and then they pulled me in. I tried to fight against the forces, but waves came so frequently I couldn’t swim, and my muscles started to get tired soon in this exhaustive situation. I had almost no chance to ask for help, as my mouth filled with water in every few seconds. I fought for my life desperately.

A hullámok nagyok voltak, élvezetes volt játszani velük, és mindig nagyobbakra vágytam. Amikor már igazán tetszett a méretük, észrevettem, hogy túl messzire mentem. A habok állandóan a fejem fölött csaptak át, majd szippantottak befelé. Próbáltam úszni, de annyira gyorsan követték egymást a hullámok, hogy ez szinte képtelenség volt. Hamarosan fáradni kezdtem, a megfeszülő izmaim nem bírták sokáig ebben a kimerítő szituációban. Még segítségért kiáltani is nehéz lett volna, mert az orrom és szám állandóan vízzel volt tele. Kétségbeesetten küzdöttem az életemért.

I had to be strong, I couldn’t give it up. After incredible long minutes I got rewarded: my feet touched the ground again, although, the fight was not over yet. The sea didn’t want me go. Few minutes later I was in shallow water, taking deep breath. I was exhausted in body and mind. Damn! I have to be more careful next time!

Erősnek kellett lennem, nem adhattam fel. Ezért a jutalom az volt, hogy hamarosan újra talajt ért a lábam, bár ezzel a küzdelem még nem ért véget. A tenger nem akart elengedni. Újabb hosszú percek után már sekélyebb vízben voltam, lihegve, prüszkölve, fáradtan testben és lélekben. A fene! Legközelebb óvatosabbnak kell lennem!

Soon I was back in normal life (is it?). We had a terrible idea: let’s rent  a tandem! It was so worn-out that it was merely possible to go uphill. However, the Jesus statue was on the top of a mountain, so we had no choice. This statue was erected by the Americans and looks like the statue in Rio. It’s weird to walk inside the body of Jesus and then take a picture of Jesus’ beard from his arm . But the view was astonishing!

Hamarosan a hétköznapi (?) életbe csöppentem vissza. Borzasztó ötletünk támadt: béreljünk tandemet! Annyira elhasználthoz jutottunk csak hozzá, hogy szinte képtelenség volt vele feltekerni egy dombra. Ez gond volt, ugyanis a Jézus szobor egy hegy tetején várt, így nem volt választásunk. Ezt a szobrot az amerikaiak állították anno rioi mintára. Furcsa érzés Jézus testében lépcsőzni, majd a karjában megállva lefényképezni a szakállát. A kilátásért megérte!

"Is it raining?" / "Esik?"

Jesus' beard and the island, which is approachable only when the water is low. In swimming shorts. / Jézus szakálla és a sziget, amit csak alacsony vízállásnál lehet megközelíteni. Fürdőnadrágban.

To continue our short sightseeing program in this sweaty day, we rode along the beach to a pagoda, where we found a huge Buddha. So nothing special. Soon we pushed the pedals again and brought it back to the rental office. We were so happy to get rid of the tandem! After the hardship we lied down at the beach and relaxed for 25-50% higher price, than one day before. As Vung Tau is the favorite holiday destination for Vietnamese, especially for Saigonnese, on the weekends everything is more expensive.

Hogy folytassuk rövid városnéző túránkat, eltekertünk egy pagodáig, ahol találtunk egy jó nagydarab Buddha szobrot. Nem különösebb. Rövidesen újra a pedált tapostuk, hogy visszavigyük a tandemet a kölcsönzőbe. Annyira megörültünk annak, hogy megszabadultunk tőle, hogy gyorsan ki is feküdtünk a partra a 25-50%-kal drágább helyünkre. Vung Tau a kedvenc pihenő helye a vietnamiaknak, különösen a szaigoniaknak, így hétvégén minden jóval drágább.

White Buddha outside / Fehér Buddha áll kinn

":PPP"

Take an octopus! / Válassz egy polipot!

2 thoughts on “Day 22: Lesson: tandem is bad uphill!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s