Day 21: Tolerant

Mũi Né – Vung Tau

165 km [bus] (2479 km)+(165 km)

Map / Térkép

As we sold the bikes one day before, we had to take a bus to our next destination: Vung Tau. I knew it before, that I hate travelling on bus in Vietnam, but this trip was even worse than usual.

Mivel a motorokat eladtuk egy nappal korábban, ezért buszra kellett szállnunk ahhoz, hogy a következő állomásra érhessünk, aminek neve Vung Tau volt. Tudtam előtte, hogy nagyon utálok buszozni ebben az országban, de ez a mostani túl tett mindenen.

Wait at the bus station / Várakozás a buszvégállomáson

Continue reading

Day 20: Oasis and desert

Mũi Né

0 km (2479 km)

This was the fourth time I got up very early to see the sunrise at the sea. Conrad also gathered himself, thus at 5.50 in the morning we were on the way to the beach (other side of the road), and we were hoping that it won’t be cloudy again.

Ez már a negyedik alkalom volt, hogy elég korán keltem azért, hogy láthassam a napfelkeltét a tengernél. Conrad is összeszedte magát, így hajnali 5.50-kor már úton voltunk a partra (tehát az út másik felére), és reméltük, hogy nem lesz az ég megint felhős. Continue reading

Day 19: Slowing down

Mũi Né

30 km (2479 km)

We stayed in Mũi Né, as this was our next rest day on our travel. Staying in the shade of palm trees, drinking ice tea (trà đá, green tea on ice, no additives), enjoying the view of the sunny sea, eating some tasty, fresh seafood are the perfect relaxing “activities”.

Mũi Né-ben maradtunk, a terveink szerint ez volt a következő pihenő nap. A pálmafák árnyékában jeges teát (trà đá, zöld tea jégen, semmi ízesítés) szürcsölgetni, élvezni a napos tenger látványát, friss, ízletes tenger gyümölcseit majszolni – ezek a legjobb „aktív” pihenési módok.

View... from the restaurant / Kilátás... az étteremből

Continue reading

Day 18: Waterfall, fuelfall

Da Lat – Mũi Né

195 km (2449 km)

Map / Térkép

Conrad’s bike acted strangely at the start. The idle power was too high, most of the time he even had to break, so soon we had to stop at a mechanic to set the carburetor again and there it turned out that there’s some problem with the oil too. Who touched the bike? And why?

Valami furcsa volt Conrad gépével reggel. Az alapjárat annyira magas volt, hogy gyakorlatilag csak fékeznie kellett az úton, így megálltunk nagyon hamar egy szerelőnél, aki megoldotta ezt a problémát a karburátoron, és jelezte azt is, hogy baj van az olajjal. Ki ért hozzá a motorokhoz? És miért? Continue reading

Day 17: Crazy emperor

Da Lat

0 km (2254 km)

Map / Térkép

This was a relaxing day, with no motorcycling at all. After a delicious Bánh Bao for breakfast, soon we went for a walk in the city. I got to admit, that the French left here some pretty precious things, as bakeries, vineyards, and modern, wide houses with heating system. But why would Vietnamese need heating system, when they’re in a subtropical-tropical country?

Ez egy teljesen motormentes, nyugis nap volt. Egy ízletes Bánh Bao után hamarosan sétálni indultunk a városba. Be kell vallanom, hogy a franciák azért hagytak néhány elég értékelhető dolgot, mint pékségeket, szőlészetet és modern, széles házakat fűtéssel. De miért kellene a vietnamiaknak fűtés, ha az országuk szubtropikus-tropikus éghajlaton fekszik?

At the weekend house. Isn't it sweet? / A nyaralónál. Hát nem édes?

Continue reading

Day 16: Cow with cap / Sapkás tehén

Liên Sơn – Da Lat

155 km (2254 km)

Map / Térkép

In spite of our expectations, 60% of the road was gravel with huge, big stones and enormous potholes. The driving wasn’t enjoyable for me at all and it took a long time to approach Da Lat. Close to the city there was a waterfall where we stopped. Words to describe the park and the waterfall: kitschy, forced romanticism, exaggerated, artificial.

Az elképzeléseinkkel ellentétben az út 60%-a murva és zúzott kő volt rengeteg kátyúval. A vezetés egyáltalán nem volt élvezetes, és ráadásul sokáig is tartott. A város közelében megnéztünk egy vízesést is. Néhány szó, ami leírja a hozzá tartozó parkkal együtt: giccses, nyálas, erőltetett, mű. 

Looks anti-natural / Természetellenesnek tűnik

Continue reading

Day 15: Elephanting

Buon Ma Thuot – Liên Sơn

55 km (2104 km)

Map / Térkép

After the short, windy trip we arrived to the town of elephants: Liên Sơn. Soon, we found a guesthouse, then walked to the peninsula, where the animals were found. We rented one with a chauffeur, and headed to the middle of the lake.

A rövid, de annál szelesebb úton Liên Sơn-ig jutottunk, ahol tudvalevő, hogy akadnak elefántok is. Hamar Miután körbejártunk kicsit a városkában, kiválasztottunk egy nagyobbacska vendégházat, és miután recepciós nem volt a recepción (később sem), ezért az emeletről kértem segítséget, és végül sikerült lefoglalni egy szobát. Aztán kibéreltünk a félszigeten egy elefántot sofőrrel és belegázoltunk a tóba.

Windy / Szeles

Continue reading